Інгібітори протонної помпи (ІПП) широко застосовуються для лікування гострих виразкових кровотеч. При тривалому внутрішньовенному введенні ІПП здатні підтримувати в шлунку pH 6 і вище. При такому рівні pH пригнічується активність пептидів фібринолізу і нормалізується функція тромбоцитів.

Група британських і американських вчених провела систематичний огляд і метааналіз з метою визначити вплив застосування ІПП в гострому періоді виразкового кровотечі на летальність, ризик повторної кровотечі і ризик хірургічного втручання. Було проведено пошук в Medline, Embase і Cochrane Collaboration’s trials register (бази даних медичних публікацій), що охоплює період часу аж до лютого 2003 р. Умовами включення досліджень в аналіз були: рандомізація хворих, порівняння ІПП з антогоніст Н2-рецепторів або плацебо, ендоскопічне підтвердження виразкового кровотечі і наявність хоча б одного випадку смерті, або повторної кровотечі, або хірургічного втручання.

Результати та висновки.
21 дослідження, відповідає всім критеріям та включило дані про 2915 хворих, увійшло в кінцевий аналіз. 10 з них відрізнялися особливо високим методологічним якістю. Застосування ІПП в гострій фазі виразкового кровотечі не зробило істотного впливу на летальність – відношення шансів 1.11 (0.79 – 1.57 при довірчому інтервалі 95%). Однак відзначено зменшення ймовірності повторного кровотечі – відношення шансів 0.46 (0.33 – 0.64) і ризику хірургічного втручання – відношення шансів 0.59 (0.46 – 0.76). Аналіз даних 10 досліджень високого методологічного якості дав схожі результати: відношення шансів 0.96 для летальності, 0.41 для повторної кровотечі і 0.62 для хірургічного втручання.

В ході 5-ти досліджень застосовувалися оральні ІПП і в них також спостерігалося зниження ризику повторних кровотеч.

У дослідженнях, в яких застосовувалися високі дози ІПП внутрішньовенно, також не відзначалося помітного зниження летальності, але істотно знижувався ризик повторних кровотеч і операцій.

Ті ж дані були отримані в підгрупі досліджень, в яких проводилася рутинна ендоскопічна гемостатическая терапія до рандомізації хворих.

Джерело.
Grigoris I Leontiadis et al. Systematic review and meta-analysis of proton pump inhibitor therapy in peptic ulcer bleeding. BMJ Mar. 12, 2005; 330: 568