Метою систематичного огляду, проведеного вченими з Великобританії, була оцінка частоти розвитку псевдомембранозного коліту (ПМК) і його загострень у пацієнтів, які застосовували інгібітори протонної помпи (ІПП), а також оцінка впливу супутнього прийому антибіотиків або зміни антисекреторних терапії у вигляді призначення блокаторів Н2 гістамінових рецепторів .

Для цієї мети з бази даних MEDLINE і EMBASE були відібрані контрольовані спостережні дослідження з оцінки ризику розвитку ПМК при призначенні ІПП за період від створення бази до грудня 2011 р

В огляд було включено 42 спостережних дослідження, що об’єднали дані про 313000 пацієнтів. Сумарний аналіз 39 досліджень виявив статистично значущі взаємозв’язки між застосуванням ІПП і розвитком ПМК, відношення ризиків (ВР) 1,74 (95% довірчий інтервал (ДІ) 1,47-2,85, р <0,001), порівняно з пацієнтами, які не брали ІПП. Сумарний аналіз 3 досліджень показав значущий супутній ризик рецидивуючих ПМК на тлі прийому ІПП (ОР 2,51, 95% ДІ 1,16-5,44, р <0,005). Аналіз по підгрупах не виправдав очікувань на увазі абсолютної ясності причини значної статистичної неоднорідності. Скоригована непряме порівняння показало, що використання блокаторів Н2 гістамінових рецепторів в якості альтернативної терапії пов’язано з більш низьким ризиком ПМК в порівнянні з ІПП (ОР 0,71, 95% ДІ 0,53-0,97). Спільне призначення ІПП та антибіотиків, навпаки, супроводжувалося збільшенням ризику ПМК (ОР 1,96, 95% ДІ 1,037-3,70) в порівнянні з монотерапією ІПП. Для ІПП та антибіотиків індекс синергії Rothman становив 1,36, а співвіднесення пропорція ризику при лікарську взаємодію 0,19, що підтверджувало підвищення ризику розвитку ПМК при комбінованої терапії в порівнянні з призначенням препаратів окремо.

Таким чином, незважаючи на значну статистичну та клінічну неоднорідність, результати проведеного мета-аналізу показали можливий взаємозв’язок між призначенням інгібіторів протонної помпи і частотою розвитку первинного епізоду і рецидивів ПМК. Більш того, ризик розвитку даного ускладнення зростає при одночасному призначенні ІПП та антибіотиків. У той же час застосування блокаторів Н2 гістамінових рецепторів в цьому відношенні більш безпечно.

Ann Fam Med. Published May, 2012; 10 (3): 241-9.